Asociatia Vasiliada
Asociatia Vasiliada
Despre noi Stiri Programe Asezaminte sociale Sprijiniti-ne Contact
English version
Categorii Stiri
Diverse
In bratele mamei
Imbunatatirea situatiei romilor
Egalitatea intre oameni este… imuna la virusul HIV
„Speranta.... pentru o noua viata”
Eficient, nu deficient!
„Inimi puternice”
Ingrijiri socio-medicale pentru varstnici si persoane cu dizabilitati
Sprijin pentru sanatate
Ajutor de urgenta
Sprijin pentru varstnici
Anunt de participare pentru procedura de cumparare directa - servicii de consultanta in domeniul achizitiilor – expert achizitii
logo proiect

Anunt de participare pentru procedura de cumparare directa -

servicii de consultanta in domeniul achizitiilor – expert achizitii - in cadrul proiectului “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”

Cod proiect: 16.5.2.001

 

1.   Denumirea, adresa, nr, de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului:

ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

Telefon/Fax: 0251/521040

E-mail: office@asociatiavasiliada.ro

Adresă de internet: www. asociatiavasiliada.ro

2. Locul executiei contractului:  sediul prestatorului.

3. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează a fi prestate:

Serviciile de consultanta in domeniul achizitiilor sunt necesare pentru intocmirea dosarelor atat pentru procedurile de cumparare directa, cat si pentru procedurile de achizitie din cadrul proiectului.

In cadrul proiectului vor fi achizitionate urmatoarele tipuri de produse/servicii:

·       Servicii inchiriere autoturisme/autocare;

·       Servicii organizare evenimente (servicii hoteliere, catering, inchiriere sali)

·       Servicii experti (cercetatori, facilitatori, etc)

·       Servicii traducere si interpretare

·       Servicii realizare materiale promotionale si servicii tipografice

·       Furnizare produse – laptop si scaune.

 

Expertul va avea urmatoarele obligatii:

1.   intocmirea, in termen de maximum 2 zile calendaristice de la data semnarii contractului, a unui plan de achizitii care va cuprinde toate procedurile de achizitie si de cumparare directa din cadrul proiectului.

Acesta va fi inaintat pentru aprobare presedintelui organizatiei.

In termen de maximum 8 zile calendaristice de la data aprobarii planului de achizitie, expertul va intocmi cate un dosar, pentru fiecare procedura de cumparare directa sau de achizitie care va contine urmatoarele documente:

-       Nota privind estimarea valorii contractului;

-       Nota justificativa privind selectarea procedurii de achiziție;

-       Decizia privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor;

-       Decizia privind numirea comisiei de receptie a produselor/serviciilor;

-       Anuntul privind procedura de achizitie;

-       Documentatie pentru ofertanti si/sau formulare tipizate pentru depunerea ofertelor;

-       Contract de achizitie;

-       Comunicari pentru ofertantii participanti la procedura;

-      Proces verbal de selectare a ofertei castigatoare, inclusiv Declaratii privind conflictul de interese;

-      Anuntul privind atribuirea contractului de achizitie;

-      Proces verbal de receptie a produselor/serviciilor.

 

Documentele vor fi redactate cu fontul trebuchet MS si se va folosi antetul proiectului, pus la dispozitie de catre achizitor.

 

2.   Asistenta privind gestionarea sesiunilor de clarificari aparute pe perioada de publicitate a procedurilor;

3.   Asistenta privind conceperea punctelor de vedere in cazul depunerii de contestatii;

4.   Intocmirea si predarea unui timesheet cu timpul lucrat.

 

4. Procedura aplicata: CUMPARARE DIRECTA

5.  Prezentarea ofertei

          Ofertantii vor prezenta oferta de pret, IN FORMAT  TIPIZAT, care poate fi solicitat la adresa de mail indicata si INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

·       Certificat ONRC sau echivalent (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC) – în copie xerox, conform cu originalul, in cazul persoanelor juridice,

·       Act constitutiv – în copie xerox, conform cu originalul, in cazul persoanelor juridice,

·       Certificatul de înregistrare fiscală – în copie xerox, conform cu originalul, in cazul persoanelor juridice,

·       CV –ul expertului care va presta serviciile, insotit de diploma studii superioare si certificat absolvire curs autorizat expert achizitii publice, în copie xerox, conform cu originalul.

Expertul trebuie sa aiba studii superioare si sa fi parcurs un program de formare profesionala autorizat in domeniul achizitiilor (expert achizitii).

 

In situatia in care expertul este persoana fizica neinregistrata, achizitorul va incheia cu acesta un contract in temeiul prevederilor Codului civil. 

Ofertele care nu sunt insotite de documentele solicitate nu vor fi evaluate.

Ofertele se vor transmite prin posta/curier sau vor fi depuse personal la sediul organizatiei, pana la data limita de depunere, zilnic, in timpul programului de lucru: L-V 08:00 - 16:00. Pers contact: dna Irina Vaduva – manager financiar.

Ofertele vor fi depuse in plic/ambalaj inchis pe care se va face mentiunea: „Oferta pentru achizitia de servicii expert achizitii - proiect “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”.

 A nu se deschide pana la data de 05 iulie, ora 14.00".

6. Denumirea, adresa, nr. telefon, nr. fax, si adresa de e-mail de unde pot fi solicitate informatii suplimentare:

ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

Telefon/Fax: 0251/521040

E-mail: office@asociatiavasiliada.ro

Persoana de contact: Adrian Stanulica –Presedinte.

 

7. Criteriu de atribuire:

Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului: PRETUL CEL MAI SCAZUT, valoare fara TVA.

 

8. a. Termenul limită pentru primirea ofertelor: 05 iulie, ora 14.00.

 

b. Adresa la care vor fi depuse ofertele: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

 

c. Limba de redactare a ofertelor: limba română

 

9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05 iulie, ora 14.00.

ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

 

Ofertantii pot participa la procedura de deschidere a ofertelor prin reprezentantul legal sau un imputernicit care va prezenta imputernicire scrisa. Se admite o singura persoana din partea unui operator economic. Persoana se va legitima cu C.I/B.I. si imputernicirea, daca este cazul.

 

Contestatii pot fi depuse pana pe data de 07 iulie, ora 16.00, la sediul organizatiei.

 

10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila:

90 zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare.

11. Componenta comisiei de evaluare a ofertelor:

Dl  Adrian Stanulica – Presedinte

Dna Irina Vaduva – membru

Dl Sorin Parvanescu – membru

Dna Anamaria Voila  - membru de rezerva pentru oricare dintre membrii comisiei

 

12. Sursa de finantare

Sursa de finantare este Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria,

Axa prioritara 5 - “An efficient region”,

Obiectivul Specific 5.1 - “ To increase cooperation capacity and the efficiency of public institutions in a CBC context”

Proiect Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”

Cod proiect: 16.5.2.001.