Asociatia Vasiliada
Asociatia Vasiliada
Despre noi Stiri Programe Asezaminte sociale Sprijiniti-ne Contact
English version
Categorii Stiri
Diverse
In bratele mamei
Imbunatatirea situatiei romilor
Egalitatea intre oameni este… imuna la virusul HIV
„Speranta.... pentru o noua viata”
Eficient, nu deficient!
„Inimi puternice”
Ingrijiri socio-medicale pentru varstnici si persoane cu dizabilitati
Sprijin pentru sanatate
Ajutor de urgenta
Sprijin pentru varstnici
Anunt de participare pentru procedura de cumparare directa - servicii realizare materiale promotionale
logo proiect

Anunt de participare pentru procedura de cumparare directa -

           servicii realizare materiale promotionale (servicii tipografice si conexe)

in cadrul proiectului “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”

Cod proiect: 16.5.2.001

 

 

1.   Denumirea, adresa, nr, de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului:

ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

Telefon/Fax: 0251/521040

E-mail: office@asociatiavasiliada.ro

Adresă de internet: www. asociatiavasiliada.ro

2.   Locul executiei contractului:  sediul prestatorului.  

 3. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează a fi prestate: Toate materialele vor fi create de catre prestator, cu respectarea stricta a prevederilor Manualului de Identitate Vizuala al Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria, in forma valabila la data  respectiva conform "Manualului de  Implementare”, disponibil la http://www.interregrobg.eu/ro/reguli-implementare/reguli-program/manualul-de-identitate-vizuala.html  

Conceptul de creatie grafica va fi prezentat de ofertantul castigator, pentru fiecare produs, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la data semnarii contractului, in doua variante de design care sa respecte prevederile Manualului de Identitate Vizuala.

 

1.   Banner roll-up, inclusiv creatie grafica1 buc. Dimensiunea banner-ului va fi 120 X 200 mm.

Valoare estimata creatie grafica, fara TVA: 319,62 lei.

         Valoare estimata productie, fara TVA : 296,79 lei.

 

2.   Tiparire pliante A4, policromie fata verso, hartie dublu cretata lucioasa min 135 g/m2, inclusiv creatie grafica  - 1000 buc.

Valoare estimata creatie grafica, fara TVA: 114,15 lei.

Valoare estimata productie, fara TVA: 900,00 lei.

 

3.   Tiparire afise A3, color, hartie 130 g/m2, inclusiv creatie grafica 200 buc.

Valoare estimata, fara TVA: 638,00 lei.

 

4.   Realizare mape personalizate din carton, A4, 2 buzunare interioare, policromie 1 fata, carton lucios (300 g/m²),  inclusiv creatie grafica

100 buc. pentru A 6 Forumuri tematice de schimburi de experiență

100 buc. pentru A 7  Sesiune comune de instruire

40 buc. pentru A 9 - Conferință de încheiere

Valoare estimata, fara TVA: 1644,00 lei

 

5.   Realizare bloc notes cu spira, format A4, 50 file, coperta de diferite culori, hartie 60 g/m², personalizat cu elementele de identitate vizuala ale proiectului

 100 buc. pentru A 6 Forumuri tematice de schimburi de experiență

100 buc. pentru A 7  Sesiune comune de instruire

40 buc. pentru A 9 - Conferință de încheiere

Valoare estimata, fara TVA: 765,60 lei.

 

6.   Tiparire culegere A4 inchis, hartie lucioasa, 300:90, fara plastifiere, tipar integral color. Culegerea va avea  100 pagini. Nr. exemplare – 500.

Serviciul cuprinde inclusiv machetare.

Culegerea va fi realizata in cadrul A10 – Publicatii.

Valoare estimata, fara TVA: 15980,00 lei

 

7.   Tiparire broșură A5 inchis, hartie lucioasa, 300:90, fara plastifiere, tipar integral color.

Brosura va avea 20 pagini. Nr. exemplare – 1000.

        Serviciul cuprinde inclusiv machetare.

Brosura va fi realizata in cadrul A10 – Publicatii.

Valoare estimata, fara TVA: 5840,00 lei

 

Achizitorul va transmite prestatorului o nota de comanda pentru serviciile care urmeaza a fi executate, pentru fiecare eveniment.

Nota de comanda va cuprinde data livrarii si va fi transmisa cu mimimum 3 zile calendaristice inainte de data livrarii.

 

NU SE VOR ACCEPTA OFERTE DE PRET PENTRU PRODUSE/SERVICII CU ALTE CARACTERISTICI TEHNICE.

 

4. Procedura aplicata: CUMPARARE DIRECTA

 

 

5.  Prezentarea ofertei

          Ofertantii vor prezenta oferta de pret, IN FORMAT  TIPIZAT (inclusiv Declaratiile), care poate fi solicitat la adresa de mail indicata si INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

·       Certificat ONRC sau echivalent (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC) – în copie xerox, conform cu originalul,

  • Acte statutare (Act constitutiv, Statut, etc) – în copie xerox, conform cu originalul,

·       Certificatul de înregistrare fiscală – în copie xerox, conform cu originalul,

          Ofertele care nu sunt insotite de documentele solicitate nu vor fi evaluate.

 

Ofertele se vor transmite prin posta/curier sau vor fi depuse personal la sediul organizatiei, pana la data limita de depunere, zilnic, in timpul programului de lucru: L-V 08:00 - 16:00. Pers. de contact: dna Irina Vaduva – manager financiar.

Ofertele vor fi depuse in plic/ambalaj inchis pe care se va face mentiunea: „Oferta pentru achizitia de servicii realizare materiale promotionale proiect “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”,

A nu se deschide pana la data de 28 iulie, ora 14.00".

 

Ofertantii vor pot prezenta oferta de pret pentru toate categoriile de servicii.

 

6. Denumirea, adresa, nr. telefon, nr. fax, si adresa de e-mail de unde pot fi solicitate informatii suplimentare:

          ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

Telefon/Fax: 0251/521040

E-mail: office@asociatiavasiliada.ro

Persoana de contact: Irina Vaduva – manager financiar.

 

7. Criteriu de atribuire:

Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

 

8. a. Termenul limită pentru primirea ofertelor: 28 iulie, ora 14.00.

 

b. Adresa la care vor fi depuse ofertele: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

 

c. Limba de redactare a ofertelor: limba română

 

 

9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28 iulie, ora 14.00.

ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

 

Ofertantii pot participa la procedura de deschidere a ofertelor prin reprezentantul legal sau un imputernicit care va prezenta imputernicire scrisa. Se admite o singura persoana din partea unui operator economic. Persoana se va legitima cu C.I/B.I. si imputernicirea, daca este cazul.

 

Contestatii pot fi depuse pana pe data de 31 iulie, ora 14.00, la sediul organizatiei.

 

10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila:

90 zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare.

 

11. Componenta comisiei de evaluare a ofertelor:

Dl  Adrian Stanulica – Presedinte

Dna Irina Vaduva – membru

Dl Sorin Boboc – membru

Dna Ionela Groza - membru de rezerva pentru oricare dintre membrii comisiei

 

12. Sursa de finantare

Sursa de finantare este Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria,

Axa prioritara 5 - “An efficient region”,

Obiectivul Specific 5.1 - “ To increase cooperation capacity and the efficiency of public institutions in a CBC context”

Proiect Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”

Cod proiect: 16.5.2.001.