Asociatia Vasiliada
Asociatia Vasiliada
Despre noi Stiri Programe Asezaminte sociale Sprijiniti-ne Contact
English version
Categorii Stiri
Diverse
In bratele mamei
Imbunatatirea situatiei romilor
Egalitatea intre oameni este… imuna la virusul HIV
„Speranta.... pentru o noua viata”
Eficient, nu deficient!
„Inimi puternice”
Ingrijiri socio-medicale pentru varstnici si persoane cu dizabilitati
Sprijin pentru sanatate
Ajutor de urgenta
Sprijin pentru varstnici
Anunt de participare pentru procedura de cumparare directa - servicii traducere si interpretariat
logo proiect

Anunt de participare pentru procedura de cumparare directa -

servicii  traducere si interpretariat in cadrul proiectului “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”

Cod proiect: 16.5.2.001

 

1.   Denumirea, adresa, nr, de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului:

ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

Telefon/Fax: 0251/521040

E-mail: office@asociatiavasiliada.ro

Adresă de internet: www. asociatiavasiliada.ro

2. Locul executiei contractului:  sediul prestatorului si/sau locatia prevazuta in proiect pentru prestarea serviciilor.

3. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează a fi prestate: 

LOTUL 1 – SERVICII TRADUCERE ROMANA – ENGLEZA

1.   Traducerea studiului realizat in cadrul Activitatii nr 2 - Cartografierea resurselor sociale în zona transfrontalieră – 100 pagini, tehnoredactate cu fontul Trebuchet MS, 2.000 caractere/pagina.

Studiul reprezinta o baza de date cu toate institutiile publice si private implicate in derularea activitatii de asistenta sociala din urmatoarele judete: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Constanța.

 

2.   Traducerea studiului realizat in cadrul A 3 - Cercetare comparativă a sistemelor sociale - 100 pagini, tehnoredactate cu fontul Trebuchet MS, 2.000 caractere/pagina.

Studiu vizeaza situatia actuala a sistemului de asistenta sociala si evaluarea nevoilor persoanelor in dificultate din judetele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Constanța in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor sociale oferite si va cuprinde referiri la toate documentele nationale importante din sfera sociala, cum ar fi: legislatie, politici si strategii, date statistice privind categoriile defavorizate, parteneriate publice-private.

 

LOTUL 2 – SERVICII TRADUCERE ROMANA – BULGARA/ BULGARA – ROMANA

 

1.   Traducerea studiului realizat in cadrul Activitatii nr 2 - Cartografierea resurselor sociale în zona transfrontalieră – 100 pagini.

Studiul reprezinta o baza de date cu toate institutiile publice si private implicate in derularea activitatii de asistenta sociala din urmatoarele judete: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Constanța.

 

2.   Traducerea studiului realizat in cadrul A 3 - Cercetare comparativă a sistemelor sociale - 100 pagini.

Studiu vizeaza situatia actuala a sistemului de asistenta sociala si evaluarea nevoilor persoanelor in dificultate din judetele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Constanța in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor sociale oferite si va cuprinde referiri la toate documentele nationale importante din sfera sociala, cum ar fi: legislatie, politici si strategii, date statistice privind categoriile defavorizate, parteneriate publice-private.

 

3.   Traducerea materialelor pentru participanți și a prezentărilor pentru Activitatea 6 - Forumuri tematice de schimburi de experiență – 50 pagini.

 

4.   Traducerea materialelor pentru participanți și a prezentărilor pentru Activitatea 7 - Sesiune comune de instruire – 50 pagini.

5.   Traducerea materialelor pentru participanți și a prezentărilor pentru Activitatea 9 - Conferință de încheiere 10 pagini.

 

6.   Traducerea materialelor de prezentare a proiectului pentru Activitatea 10 –Publicatii – 20 pagini.

 

Toate documentele vor fi tehnoredactate cu fontul Trebuchet MS, 2.000 caractere/pagina.

 

 

LOTUL 3 – SERVICII INTERPRETARIAT ROMANA – BULGARA/ BULGARA – ROMANA

 

1.   Servicii de interpretariat in cadrul A 6 - Forumuri tematice de schimburi de experiență.

In cadrul proiectului, Asociatia Vasiliada va organiza 5 forumuri tematice de schimburi de experienta la care vor participa cate 20 de experti in servicii sociale din Romania si Bulgaria.  

Evenimentele au o durata de doua zile. Serviciile vor fi prestate 6 (sase) ore/zi.

Nu se asigura transport, cazare sau masa pentru interpret.

 

Locatia si data PROBABILA pentru organizarea intalnirilor este:

Clisura Dunarii, judetul Mehedinți, luna noiembrie 2017,

Craiova, judetul Dolj, luna decembrie 2017,

Alexandria, judetul Teleorman, luna martie 2018,

Clisura Dunarii, judetul Mehedinti, luna mai 2018

Mamaia, judetul Constanța, luna iunie 2018,

 

2.   Servicii de interpretariat in cadrul A 7 - Sesiune comune de instruire.

In cadrul proiectului, Asociatia Vasiliada va organiza 5 sesiuni comune de instruire la care vor participa cate 20 de experti in servicii sociale din Romania si Bulgaria. 

Evenimentele au o durata de doua zile. Serviciile vor fi prestate 6 (sase) ore/zi.

Nu se asigura transport, cazare sau masa pentru interpret.

 

Locatia si data PROBABILA pentru organizarea intalnirilor este:

Mangalia, judetul Constanta, luna iulie 2018

Mamaia, judetul Constanta, luna septembrie 2018,

Slatina, judetul Olt, luna octombrie 2018,

Calarasi, judetul Calarasi, luna noiembrie 2018,

Craiova, judetul Dolj, luna decembrie 2018,

 

3.   Servicii de interpretariat in cadrul  A 9 – Conferință de încheiere.

Conferinta de incheiere se va desfășura pe parcursul a doua zile in Romania, in luna martie sau aprilie 2018 și va reuni minimum 40 de participanți, din Romania si Bulgaria.

Serviciile vor fi prestate 6 (sase) ore/zi.

Nu se asigura transport, cazare sau masa pentru interpret.

Obs. La semnarea contractului de servicii, prestatorului i se va pune la dispozitie descrierea fiecarei activitati din cererea de finantare in cadrul careia vor fi implicati traducatorii si interpretii.

 

4. Procedura aplicata: CUMPARARE DIRECTA

 

5.  Prezentarea ofertei

          Ofertantii vor prezenta oferta de pret, IN FORMAT  TIPIZAT (inclusiv Declaratiile) care poate fi solicitat la adresa de mail indicata si INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

·       Certificat ONRC sau echivalent (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC) – în copie xerox, conform cu originalul,

  • Acte statutare (Act constitutiv, Statut, etc) – în copie xerox, conform cu originalul,

·       Certificatul de înregistrare fiscală – în copie xerox, conform cu originalul,

·       CV –urile traducatorilor/ interpretilor care vor presta serviciile. Traducatorii/interpretii trebuie sa aiba diploma de licenta ori echivalenta din care rezulta specializarea in limba engleza sau bulgara, dupa caz, sau diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca au absolvit un liceu cu predare in limba straina respectiva.

CV-urile vor fi prezentate insotite de copiile diplomelor mentionate mai sus si de copia atestatului de traducator pentru limba engleza sau bulgara, dupa caz. Copia atestatului de traducator este solicitata inclusiv pentru interpreti.

 

          Ofertele care nu sunt insotite de documentele solicitate nu vor fi evaluate.

Ofertele se vor transmite prin posta/curier sau vor fi depuse personal la sediul organizatiei, pana la data limita de depunere, zilnic, in timpul programului de lucru: L-V 08:00 - 16:00. Pers de contact: dna Irina Vaduva – manager financiar.

Ofertele vor fi depuse in plic/ambalaj inchis pe care se va face mentiunea: „Oferta pentru achizitia de servicii traducere si interpretare proiect “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala” – LOTUL _______”.

A nu se deschide pana la data de 01 august, ora 16.00".

 

Ofertantii pot depune oferte de pret pentru unul sau mai multe loturi.

In cazul in care se depun oferte de pret de catre acelasi ofertant pentru mai multe loturi, acestea vor fi depuse in plicuri separate.

 

6. Denumirea, adresa, nr. telefon, nr. fax, si adresa de e-mail de unde pot fi solicitate informatii suplimentare:

          ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

Telefon/Fax: 0251/521040

E-mail: office@asociatiavasiliada.ro

Persoana de contact: dna Irina Vaduva – manager financiar

 

7. Criteriu de atribuire:

Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului: PRETUL CEL MAI SCAZUT pentru fiecare lot in parte, valoare fara TVA.

Vor fi semnate contracte de prestari servicii pentru fiecare lot.

 

8. a. Termenul limită pentru primirea ofertelor: 01 august 2017, ora 16.00.

 

b. Adresa la care vor fi depuse ofertele: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

 

c. Limba de redactare a ofertelor: limba română

 

9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 01 august 2017, ora 16.00.

ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

Ofertantii pot participa la procedura de deschidere a ofertelor prin reprezentantul legal sau un imputernicit care va prezenta imputernicire scrisa. Se admite o singura persoana din partea unui operator economic. Persoana se va legitima cu C.I/B.I. si imputernicirea, daca este cazul.

Contestatii pot fi depuse pana pe data de 03 august 2017, ora 16.00, la sediul organizatiei.

10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila:

90 zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare.

11. Componenta comisiei de evaluare a ofertelor:

Dl  Adrian Stanulica – Presedinte

Dna Irina Vaduva – membru

Dl Sorin Boboc – membru

Dna Ionela Groza - membru de rezerva pentru oricare dintre membrii comisiei

12. Valoare estimata a contractului - LEI, fara TVA:

Lotul 1 – 4566 lei.

Lotul 2 – 18080,70 lei.

Lotul 3 – 21272,13 lei.

13. Sursa de finantare

Sursa de finantare este Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria,

Axa prioritara 5 - “An efficient region”,

Obiectivul Specific 5.1 - “ To increase cooperation capacity and the efficiency of public institutions in a CBC context”

Proiect Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”

Cod proiect: 16.5.2.001.