Asociatia Vasiliada
Asociatia Vasiliada
Despre noi Stiri Programe Asezaminte sociale Sprijiniti-ne Contact
English version
Categorii Stiri
Diverse
In bratele mamei
Imbunatatirea situatiei romilor
Egalitatea intre oameni este… imuna la virusul HIV
„Speranta.... pentru o noua viata”
Eficient, nu deficient!
„Inimi puternice”
Ingrijiri socio-medicale pentru varstnici si persoane cu dizabilitati
Sprijin pentru sanatate
Ajutor de urgenta
Sprijin pentru varstnici
Anunt de participare pentru procedura de cumparare directa - servicii de studii/cercetare si formare
logo proiect

Anunt de participare pentru procedura de cumparare directa -

servicii de studii/cercetare si formare in cadrul proiectului “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala”

Cod proiect: 16.5.2.001

 

 

1.   Denumirea, adresa, nr, de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului:

ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

Telefon/Fax: 0251/521040

E-mail: office@asociatiavasiliada.ro

Adresă de internet: www. asociatiavasiliada.ro

2. Locul executiei contractului:  sediul prestatorului si/sau locatia prevazuta in proiect pentru prestarea serviciilor.

3. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează a fi prestate: 

LOTUL 1 – Servicii de realizare studii/cercetare  - experti: 2 persoane

Serviciile vor fi prestate de catre experti in cadrul Activitatii nr 2 - Cartografierea resurselor sociale în zona transfrontalieră.

Expertii vor fi licentiati in asistenta sociala.

Expertii  vor realiza o baza de date cu toate institutiile publice si private implicate in derularea activitatii de asistenta sociala din urmatoarele judete: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Constanța.

Baza de date va cuprinde informatii referitoare la minimum 100 de servicii sociale acreditate.

Informatiile minime solicitate pentru fiecare dintre aceste institutii sunt:

- denumire completa,

- forma juridica de organizare,

- sediul social,

- locatia unde isi desfasoara activitatea si date tehnice privind capacitatea acesteia,

- date de contact (tel, fax, site/mail),

- grupul tinta pentru care furnizeaza servicii,

- date privind experienta in furnizarea serviciilor sociale,

In vederea realizarii studiului, expertii vor vizita institutii din minimum 15 orase si localitati mai mari din judetele mentionate si vor intocmi cate o minuta pentru fiecare intalnire.

 

Studiul va cuprinde minimum 110 pagini, tehnoredactate cu fontul Trebuchet MS – 12.

Documentele solicitate prin contractul de prestari servicii sunt:

-      Studiul „Cartografierea resurselor sociale în zona transfrontalieră”;

-      Minutele intalnirilor expertilor cu reprezentantii institutiilor; Cu ocazia intalnirilor, expertii vor distribui materialele promotionale editate in cadrul proiectului

-      Contractele incheiate cu expertii, copii cf cu originalul

-      Timesheet –uri cu orele lucrate de catre experti.

 

Obs. Eventualele cheltuieli cu cazarea expertilor in localitatile pe care le viziteaza, nu sunt suportate de catre Asociatia Vasiliada.

 

 

Lotul 2 – Servicii de realizare studii/cercetare - expert cercetator  – 1 persoana

Serviciile vor fi prestate de catre expert in cadrul A 3 - Cercetare comparativă a sistemelor sociale.

Expertul va fi licentiat in asistenta sociala sau sociologie.

 

Expertul va realiza un studiu privind situatia actuala a sistemului de asistenta sociala si evaluarea nevoilor persoanelor in dificultate din judetele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Constanța in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor sociale oferite.

Studiul va cuprinde referiri la toate documentele nationale importante din sfera sociala, cum ar fi:

-      legislatie, va fi realizat un rezumat privind legislatia in domeniul social,

-      politici si strategii,

-      date statistice privind categoriile defavorizate,

-      parteneriate publice-private.

Studiul va cuprinde minimum 110 pagini, tehnoredactate cu fontul Trebuchet MS – 12.

 

Lotul 3 – Expert  facilitator  pentru  5 forumuri tematice de schimburi de experienta  (cate 1 expert/ eveniment).

Serviciile vor fi prestate de catre experti in cadrul A 6 - Forumuri tematice de schimburi de experiență.

 

Facilitatorii vor fi licentiati ai unei Facultati de Stiinte Socio-Umane si absolventi ai unui curs de formator.

 

In cadrul proiectului, Asociatia Vasiliada va organiza 5 forumuri tematice de schimburi de experienta la care vor participa cate 20 de experti in servicii sociale din Romania si Bulgaria.  

Evenimentele au o durata de doua zile. Nu se asigura transport, cazare sau masa pentru experti.

 

Locatia si data PROBABILA pentru organizarea intalnirilor este:

Clisura Dunarii, judetul Mehedinți, luna noiembrie 2017,

Craiova, judetul Dolj, luna decembrie 2017,

Alexandria, judetul Teleorman, luna martie 2018,

Clisura Dunarii, judetul Mehedinti, luna mai 2018

Mamaia, judetul Constanța, luna iunie 2018,

 

Facilitatorii vor coordona intalnirile (vor organiza lucrul in grupuri mici, prezentarile in grupuri mari, evaluarile, etc.).

Temele abordate in cadrul intalnirilor vor fi stabilite in cadrul unei alte activitati si vor viza asistenta sociala acordata diverselor categorii de persoane aflate in dificultate (de ex: copii, varstnici, persoane cu handicap, copii cu handicap, persoane fara adapost)

 

 

Lotul 4 – Servicii formare – 5 evenimente de tip training (cate 2 formatori pentru fiecare training).

Serviciile vor fi prestate de catre experti in cadrul A 7 - Sesiune comune de instruire – 5 traininguri.

 

Formatorii vor fi licentiati ai unei facultati cu profil Asistenta Sociala si absolventi ai unui curs de formator.

 

In cadrul proiectului, Asociatia Vasiliada va organiza 5 sesiuni comune de instruire la care vor participa cate 20 de experti in servicii sociale din Romania si Bulgaria. 

Evenimentele au o durata de doua zile. Nu se asigura transport, cazare sau masa pentru experti.

 

Locatia si data PROBABILA pentru organizarea intalnirilor este:

Mangalia, judetul Constanta, luna iulie 2018

Mamaia, judetul Constanta, luna septembrie 2018,

Slatina, judetul Olt, luna octombrie 2018,

Calarasi, judetul Calarasi, luna noiembrie 2018,

Craiova, judetul Dolj, luna decembrie 2018,

 

Expertii vor coordona intalnirile (vor organiza lucrul in grupuri mici, prezentarile in grupuri mari, evaluarile, etc.).

Metodele de lucru pot imbina prezentari, discutii de grup, lucru in grupuri mici, exercitii practice, etc

Temele abordate in cadrul intalnirilor vor fi in legatura cu sistemul de asistenta sociala din Romania si Bulgaria.

 

 

Lotul 5 – Expert facilitator – 1 persoana.

Serviciul va fi prestat de catre expert in cadrul A 9 – Conferință de încheiere.

 

Expertul va fi licentiat al unei  Facultati de Stiinte Socio-Umane si absolventi ai unui curs de formator.

 

Conferinta de incheiere se va desfășura pe parcursul a doua zile in Craiova și va reuni minimum 40 de participanți, din Romania si Bulgaria.

Rolul principal al activitatii este de a  evalua rezultatele proiectului, incluzand aici metodologiile si abordarile folosite, masurarea indicatorilor, etc.

Mass-media locala, regionala si nationala va fi de asemenea invitata pentru a mediatiza evenimentul.

 

Obs. La semnarea contractului de servicii, prestatorului i se va pune la dispozitie descrierea fiecarei activitati din cererea de finantare in cadrul careia vor fi implicati expertii.

 

4. Procedura aplicata: CUMPARARE DIRECTA

 

5.  Prezentarea ofertei

          Ofertantii vor prezenta oferta de pret, IN FORMAT  TIPIZAT, care poate fi solicitat la adresa de mail indicata si INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

·       Certificat ONRC sau echivalent (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC) – în copie xerox, conform cu originalul, daca este cazul

  • Acte statutare (Act constitutiv, Statut, etc) – în copie xerox, conform cu originalul,

·       Certificatul de înregistrare fiscală – în copie xerox, conform cu originalul,

·       CV –urile expertilor care vor presta serviciile si copii ale actelor de studii solicitate (expertii trebuie sa aiba studii conform indicatiilor de la pct 3).

 

 

          Ofertele care nu sunt insotite de documentele solicitate nu vor fi evaluate.

 

Ofertele se vor transmite prin posta/curier sau vor fi depuse personal la sediul organizatiei, pana la data limita de depunere, zilnic, in timpul programului de lucru: L-V 08:00 - 16:00. Persoana de contact: dna Irina Vaduva – manager financiar.

Ofertele vor fi depuse in plic/ambalaj inchis pe care se va face mentiunea: „Oferta pentru achizitia de servicii - experti proiect “Retea Regionala pentru Coeziune Sociala” – LOTUL _______”.

A nu se deschide pana la data de 01 august, ora 14.00".

 

Ofertantii pot depune oferte de pret pentru unul sau mai multe loturi.

In cazul in care se depun oferte de pret de catre acelasi ofertant pentru mai multe loturi, acestea vor fi depuse in plicuri separate.

 

 

6. Denumirea, adresa, nr. telefon, nr. fax, si adresa de e-mail de unde pot fi solicitate informatii suplimentare:

          ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

Telefon/Fax: 0251/521040

E-mail: office@asociatiavasiliada.ro

Persoana de contact: dna Irina Vaduva – manager financiar.

 

 

7. Criteriu de atribuire:

Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului: PRETUL CEL MAI SCAZUT pentru fiecare lot in parte, valoare fara TVA.

Vor fi semnate contracte de prestari servicii pentru fiecare lot.

 

 

8. a. Termenul limită pentru primirea ofertelor: 01 august, ora 14.00.

 

b. Adresa la care vor fi depuse ofertele: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

 

c. Limba de redactare a ofertelor: limba română

9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 01 august, ora 14.00.

ASOCIATIA VASILIADA

Adresă: str. Fratii  Buzesti, nr. 20, Craiova, judetul Dolj, Romania

 

Ofertantii pot participa la procedura de deschidere a ofertelor prin reprezentantul legal sau un imputernicit care va prezenta imputernicire scrisa. Se admite o singura persoana din partea unui operator economic. Persoana se va legitima cu C.I/B.I. si imputernicirea, daca este cazul.

 

Contestatii pot fi depuse pana pe data de 03 august, ora 16.00, la sediul organizatiei.

 

Acasa Despre noi Stiri Programe Asezaminte Sprijiniti-ne! Contact Webmail