Asociatia Vasiliada
Asociatia Vasiliada
Despre noi Stiri Programe Asezaminte sociale Sprijiniti-ne Contact
English version
Categorii Stiri
Diverse
In bratele mamei
Imbunatatirea situatiei romilor
Egalitatea intre oameni este… imuna la virusul HIV
„Speranta.... pentru o noua viata”
Eficient, nu deficient!
„Inimi puternice”
Ingrijiri socio-medicale pentru varstnici si persoane cu dizabilitati
Sprijin pentru sanatate
Ajutor de urgenta
Sprijin pentru varstnici
Anunț de participare pentru achiziția de servicii de pază

Anunț de participare pentru achiziția de

servicii de pază la obiectivul

Centrul Social de Urgență pentru persoane fără adăpost „Sf. Vasile”.

1. Denumirea, adresa, nr. de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului:

Asociația Vasiliada

Adresa: Str. Frații Buzești, nr. 20, Craiova, Jud. Dolj

Telefon: 0749.402.155

E-mail: sorin.parvanescu@asociatiavasiliada.ro

Fax: 0251.521.040

2. Locul execuției contractului: Craiova, Str. Râului, nr. 42,  județul Dolj.

3. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează a fi prestate:

SERVICII DE PAZĂ LA OBIECTIVUL CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST „SF. VASILE”

Prestatorul va asigura cu personal specializat, autorizat și dotat corespunzător tehnico-material paza obiectivului: Centrul Social de Urgență pentru persoane fără adăpost „Sf. Vasile”, din str. Râului, nr. 42, Craiova, jud. Dolj, utilizând metode și tehnici în limita normelor legale de prevenire și stopare a infracțiunilor de furt, deranjarea ordinii în obiectiv.

Serviciul de pază va fi asigurat pe perioadă permanentă, de la data de 01.01.2018, până la data de 31.12.2018, inclusiv sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale. Raspunderea privind selecţia, încadrarea, echiparea, dotarea, instruirea şi controlul personalului de paza angajat ii revine prestatorului.

 

Ofertanții vor prezenta oferta de preț pentru întreaga cantitate de servicii. Nu se acceptă oferte parțiale.

Ofertantul care va prezenta cel mai mic preț va fi desemnat câștigător.

 

4. Procedura aplicata: CUMPĂRARE DIRECTĂ

 

5.  Prezentarea ofertei

 

Ofertantii vor prezenta oferta de preț, ÎN FORMAT TIPIZAT,  la adresa: Str. Raului, nr 42, Craiova, jud. Dolj, ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

  • Acte statutare (Act constitutiv, Statut, Certificat constatator – Oficiul Național al Registrului Comerțului) pentru operatorul economic – copie xerox, conform cu originalul;
  • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie xerox, conform cu originalul;
  • Licenta de functionare.

 

            Ofertele care nu sunt însoțite de documentele solicitate nu vor fi evaluate.

6. Denumirea, adresa, nr. telefon, nr. fax, și adresa de e-mail de unde pot fi solicitate informații suplimentare:

Asociația Vasiliada

Adresa: Str. Frații Buzesti, nr. 20, Craiova, Jud. Dolj

Telefon: 0749.402.155

E-mail: sorin.parvanescu@asociatiavasiliada.ro

Fax: 0251.521.040

Persoana de contact: Diac. Sorin Pârvănescu – Director centru

7. Criteriu de atribuire:

Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

8. a. Termenul limită pentru primirea ofertelor: 27.12.2017, ora 10.00.

b. Adresa la care vor fi depuse ofertele: str. Râului, nr. 42, Craiova, jud. Dolj.

c. Limba de redactare a ofertelor: limba română

9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 27.12.2017, ora 10.00.

Asociația Vasiliada

Adresă: str. Frații Buzesti, nr. 20, Craiova, județul Dolj, Romania

10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila:

90 zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare.

Acasa Despre noi Stiri Programe Asezaminte Sprijiniti-ne! Contact Webmail